Statut

In urma cu 127 de ani, marele mecena al neamului romanesc din Austro-Ungaria, Emanuil Gojdu, a prevazut prin testament constituirea “Fundatiei Gojdu”, pe seama careia a lasat cea mai mare parte a averii sale mobiliare si imobiliare.
Dupa moartea intemeietorului sau, survenita la 3 februarie 1870, “Fundatia Gojdu” a desfasurat, timp de 57 de ani, sub indrumarea Reprezentantei sale din Sibiu, o remarcabila activitate in beneficiul comunitatilor romanesti ortodoxe din Transilvania si Ungaria.
Supusa vicisitudinilor istoriei si vremelnicilor stapaniri, Fundatia Gojdu a fost nevoita sa isi incheie activitatea in anul 1952.
Astazi, constienti de necesitatea existentei acestei institutii, pentru a sprijini aspiratiile legitime ale tinerilor din Romania, precum si comunitatile ortodoxe romanesti din Ungaria, Serbia, Slovacia si Ucraina, ierarhii ortodocsi din Mitropoliile Ardealului si Banatului impreuna cu un grup de intelectuali transilvaneni si banateni au hotarat reinfiintarea “Fundatiei Gojdu”.
Fundatia isi propune ca, in sprijinul idealurilor pe care Emanuil Gojdu le-a slujit in intreaga viata, sa militeze si sa actioneze pentru cultivarea valorilor culturii romanesti, pentru facilitarea contactelor intre romanii de pretutindeni, pentru incurajarea si sustinerea cercetarilor in domeniul istoriei si culturii poporului roman si a popoarelor vecine din spatiul comun al Europei Centrale.

STATUTUL FUNDATIEI GOJDU

Cap. I. Numele, perioada de functionare si sediul Fundatiei

1. Fundatia Gojdu este o organizatie infiintata pe baza liberului consimtamant al ierarhilor ortodocsi din Mitropoliile Ardealului si Banatului si al unor persoane cu preocupari cultural-stiintifice si caritabile atasate ideilor si idealurilor carora marele mecena al neamului romanesc – Emanuil Gojdu – le-a inchinat intreaga viata.
Fundatia, in colaborare cu alte fundatii si asociatii din Romania, dar si din alte tari in care vietuiesc romanii ortodocsi, isi aduce contributia la promovarea culturii romane.
2. Fundatia Gojdu a luat fiinta prin actul testamentar al patriotului roman Emanuil Gojdu (1802-1870) si a devenit efectiva la moartea sa, in beneficiul “natiunii romane din Ungaria si Transilvania, care se tine de legea ortodoxa”.
Averea “Fundatiei Gojdu” a crescut considerabil printr-o buna administrare asigurata de Reprezentanta acesteia din Sibiu. Timp de 57 de ani “Fundatia Gojdu” a indeplinit un rol important in activitatea si viata culturala a comunitatilor romanesti din Transilvania si Ungaria.
Vicisitudinile istoriei si-au pus amprenta asupra “Fundatiei Gojdu”, in primul rand prin blocarea de catre regimul hortist a fondurilor pecuniare depozitate in banci din Budapesta si apoi prin nationalizarea comunista din 1952 a tuturor bunurilor si imobilelor sale de pe teritoriul statului ungar.
In urma acestor acte samavolnice “Fundatia Gojdu” si-a incetat activitatea.
Dat fiind faptul ca in conditiile actuale se simte mai mult ca oricand nevoia existentei unei asemenea institutii in beneficiul tinerilor din Romania si a comunitatilor romanesti ortodoxe din Ungaria, Serbia, Slovacia si Ucraina, ne propunem infiintarea “Fundatiei Gojdu”.
3. Fundatia este o organizatie sociala cu scop nelucrativ (nonprofit), avand personalitate juridica.
4. Perioada de functionare a Fundatiei este nelimitata.
5. Sediul Fundatiei se afla in municipiul Sibiu , str. N. Balcescu nr. 5.
6. Stampila Fundatiei, in inscriptie ovala, are in centru efigia lui Emanuil Gojdu si textul “Fundatia Gojdu – Romania”.

Cap.II. Scopul Fundatiei

1. Perpetuarea memoriei lui Emanuil Gojdu prin elaborarea monografiei inchinate personalitatii sale, pe baza proiectului initiat de istoricul loan Lupas.
2. Cultivarea si raspandirea valorilor culturii romane in teritoriile locuite de romani si in randul natiunilor alaturi de care convietuiesc in spatiul central european.
3. incurajarea si sprijinirea cercetarilor in domeniul istoriei, teologiei, dreptului, filologiei, filozofiei, psihologiei, pedagogiei, sociologiei si etnografiei, care au ca obiectiv punerea in valoare a spiritualitatii poporului roman, inclusiv prin organizarea de simpozioane si mese rotunde cu caracter national si international.
4. Realizarea unei baze de date cu privire lacomunitatile romanesti din afara Romaniei si la necesitatile in plan cultural ale membrilor lor.
5. Acordarea de burse tinerilor din comunitatile romanesti din afara Romaniei care sa studieze in unitati de invatamant din tara.
6. Acordarea de burse tinerilor din tara care sa studieze in institutiile scolare si universitare din strainatate pentru mai buna cunoastere a culturii si civilizatiei altor popoare cu care convietuim in spatiul central european.
7. Intermedierea si difuzarea informatiilor legate de bursele oferite de statul roman si de institutii si organizatii neguvernamentale pentru elevii, studentii si specialistii de etnie romana din afara Romaniei.
8. Editarea de carte romaneasca in limba romana si in limbile nationalitatilor din spatiul central european, destinata bibliotecilor publice si scolare la care au acces etnicii romani, precum si institutiilor de invatamant din strainatate profilate pe cultura si civilizatia poporului roman.
9. Intretinerea unor relatii de colaborare cu alte fundatii, organizalii si asociatii ale romanilor din afara granitelor tarii.

Cap.lll. Membrii Fundatiei

1. Poate fi membru al Fundatiei orice persoana particulara care:
– adera la scopurile Fundatiei;
– recunoaste statutul;
– se supune regulilor generale, etice si morale;
– plateste cotizatia (10 000 lei anual).
2. Noii membrii ai Fundatiei sunt cooptati pe baza unei declaratii de intrare.
Cap.lV. Drepturile membrilor Fundatiei
1. Pot participa la orice actiune a Fundatiei.
2. Pe baza unei imputerniciri temporare, pot reprezenta Fundatia atat in tara cat si in strainatate.
3. Pot prezenta observatii si propuneri in legatura cu activitatea Fundatiei.
4. Primesc cu regularitate Buletinul informativ al Fundatiei.
5. Pot beneticia de ajutorul Fundatiei in probleme de instruire, perfectionare si organizare a unor activitati initiate cu titlu personal.

Cap.V. Incetarea calitatii de membru al Fundatiei

1. Calitatea de membru inceteaza pentru persoana care cere in scris radierea sa din randul membrilor.
2. Fundatia poate retrage calitatea de membru celor care nu au platit cotizatia la zi.

Cap.VI. Probleme organizatorice

1. Fundatia este condusa de o Reprezentanta din care fac parte de drept presedintele acesteia, secretarul si membrii fondatori, in total 10 (zece) persoane.
2. Reprezentanta poate desemna un presedinte de onoare al Fundatiei.
3. Atributiile Reprezentantei sunt:
– aproba raportul anual de activitate;
– aproba raportul bugetar pe anul care a trecut si bugetul pentru anul
in curs;
– aproba programul activitatilor anuale;
– aproba primirea de donatii si credite;
– decide asupra modificarilor statutului.
4. Reprezentanta se intruneste cel putin odata pe an.
5. Intrunirea Reprezentantei este statutara la o prezenta de 2/3 din totalul membrilor sai. Deciziile sunt luate de majoritatea simpla.
6. Presedintele Fundatiei:
– reprezinta Fundatia in tara si strainatate;
– conduce sedintele Reprezentantei;
– controleaza realizarea activitatilor propuse, precum si derularea bugetului.
7. Secretarul Fundatiei:
– duce la indeplinire toate sarcinile legate de activitatea organizatorica si de evidenta economica ale Fundatiei;
– raspunde pentru activitatea sa in fata Reprezentantei;
– poate angajatemporarsau pe o perioada nedeterminata personal de specialitate (contabil, jurist, secretariat-dactilo etc.) cu aprobarea Reprezentantei.

Cap.VII. Comisia de cenzori

1. Comisia de cenzori urmareste functionarea Fundatiei pe baza Statutului, folosirea corespunzatoare si eficienta a mijloacelor avute la dispozitie in scopurile aprobate, controleaza activitatea economico-financiara a Fundatiei.
2. Comisia de cenzori informeaza periodic pe presedintele Fundatiei si inainteaza un referat pentru sedinta anuala a Reprezentantei.
3. Membrii comisiei de cenzori sunt alesi pe doi ani de Reprezentanta. Nu pot accepta alte functii in cadrul Fundatiei pe timpul mandatului respectiv.
4. Pot participa cu drept consultativ la sedintele Reprezentantei.

Cap.VIII. Bunurile materiale ale Fundatiei

Patrimoniul Fundatiei consta in suma de 500 000 lei.

1. Bunurile materiale ale Fundatiei provin din cotizatii, taxe de participare, donatii (contributii ale persoanelor fizice si juridice din tara si de peste hotare).
2. Pentru gestionarea bunurilor materiale raspunde Reprezentanta Fundatiei. Fundatia isi pierde personalitatea juridica in urmatoarele cazuri:
I. De plin drept:
– cand scopul ei nu este indeplinit;
– cand scopul ei nu mai poate fi realizat;
– cand Fundatia a devenit insolvabila.
II. Prin judecata:
– in cazurile prevazute de lege;
– prin decizia puterii executive in cazurile prevazute de art. 26 din
Legea 21/1924.
3. in cazul desfiintarii fortate a Fundatiei, toate bunurile materiale ale acesteia intra in patrimoniul Bisericii Ortodoxe Romane.

Cap. IX Dispozitii finale

1. Fundatia Gojdu are propriul insemn si sigiliu, precum si cont in banca, deschis in conditiile legilor in vigoare, dupa inregistrarea sa ca persoana juridica.
2. Activitatea Fundatiei se va desfasura conform Regulamentului de functionare elaborat pe baza prezentului Statut aprobat de Reprezentanta.